معنی و ترجمه کلمه حفظ نظم و آرامش کردن به انگلیسی حفظ نظم و آرامش کردن یعنی چه

حفظ نظم و آرامش کردن

police

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها