معنی و ترجمه کلمه حفظ چیزى از خطر و غیره به انگلیسی حفظ چیزى از خطر و غیره یعنی چه

حفظ چیزى از خطر و غیره

safekeeping

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها