معنی و ترجمه کلمه حقه بازى کردن به انگلیسی حقه بازى کردن یعنی چه

حقه بازى کردن

flimflam
mountebank
spoof
trick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها