معنی و ترجمه کلمه حقه بازى به انگلیسی حقه بازى یعنی چه

حقه بازى

bosh
cog
double dealing
flimflam
hanky panky
harlepuinade
hocus pocus
illusionism
juggle
legerdemain
quackery
sharp practice
trickiness
underhand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها