معنی و ترجمه کلمه حقه یا حیله براى عطف توجه به انگلیسی حقه یا حیله براى عطف توجه یعنی چه

حقه یا حیله براى عطف توجه

shenanigan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها