معنی و ترجمه کلمه حقوقى که در اثر تولد بخص تعلق مى گیرد به انگلیسی حقوقى که در اثر تولد بخص تعلق مى گیرد یعنی چه

حقوقى که در اثر تولد بخص تعلق مى گیرد

birthright

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها