معنی و ترجمه کلمه حقوق بازشنستگى به انگلیسی حقوق بازشنستگى یعنی چه

حقوق بازشنستگى

pension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها