معنی و ترجمه کلمه حقوق مدنى اعطا کردن به به انگلیسی حقوق مدنى اعطا کردن به یعنی چه

حقوق مدنى اعطا کردن به

enfranchise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها