معنی و ترجمه کلمه حقوق و امتیازات خود را به زور به دیگران قبولاندن به انگلیسی حقوق و امتیازات خود را به زور به دیگران قبولاندن یعنی چه

حقوق و امتیازات خود را به زور به دیگران قبولاندن

assert oneself

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها