معنی و ترجمه کلمه حقوق و امتیازات مدنى به انگلیسی حقوق و امتیازات مدنى یعنی چه

حقوق و امتیازات مدنى

civi rights

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها