معنی و ترجمه کلمه حقیقى به انگلیسی حقیقى یعنی چه

حقیقى

actual
down to earth
genuine
intrinsic
real
rightful
substantive
true
trueness
unfeigned
veracious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها