معنی و ترجمه کلمه حق اجاره به مستاجر فرعى دادن به انگلیسی حق اجاره به مستاجر فرعى دادن یعنی چه

حق اجاره به مستاجر فرعى دادن

sublease
sublet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها