معنی و ترجمه کلمه حق ادعاى مالکیت در مورد زمین هاى خالصه به انگلیسی حق ادعاى مالکیت در مورد زمین هاى خالصه یعنی چه

حق ادعاى مالکیت در مورد زمین هاى خالصه

freeboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها