معنی و ترجمه کلمه حق باراندازى گرفتن به انگلیسی حق باراندازى گرفتن یعنی چه

حق باراندازى گرفتن

demurrage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها