معنی و ترجمه کلمه حق بیمه ایام بیکارى به انگلیسی حق بیمه ایام بیکارى یعنی چه

حق بیمه ایام بیکارى

dole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها