معنی و ترجمه کلمه حق تصرف دارایى متوفى از طرف دولت یا پادشاه در موردى که متوفى بى وارث یابى وصیت مرده باشد به انگلیسی حق تصرف دارایى متوفى از طرف دولت یا پادشاه در موردى که متوفى بى وارث یابى وصیت مرده باشد یعنی چه

حق تصرف دارایى متوفى از طرف دولت یا پادشاه در موردى که متوفى بى وارث یابى وصیت مرده باشد

escheat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها