معنی و ترجمه کلمه حق تقدم به انگلیسی حق تقدم یعنی چه

حق تقدم

pas
precedence
precedency
preferment
priority
priorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها