معنی و ترجمه کلمه حق حاکمیت مطلقه به انگلیسی حق حاکمیت مطلقه یعنی چه

حق حاکمیت مطلقه

imperium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها