معنی و ترجمه کلمه حق راى و شرکت در انتخابات به انگلیسی حق راى و شرکت در انتخابات یعنی چه

حق راى و شرکت در انتخابات

suffrage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها