معنی و ترجمه کلمه حق پناهندگى بر طبق قانون یا عهدنامه به انگلیسی حق پناهندگى بر طبق قانون یا عهدنامه یعنی چه

حق پناهندگى بر طبق قانون یا عهدنامه

right of asylum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها