معنی و ترجمه کلمه حلزون خوراکى به انگلیسی حلزون خوراکى یعنی چه

حلزون خوراکى

winkle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها