معنی و ترجمه کلمه حلزون داراى صدف نرم به انگلیسی حلزون داراى صدف نرم یعنی چه

حلزون داراى صدف نرم

soft shell
soft shelled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها