معنی و ترجمه کلمه حلزون داراى کفه هاى صدفى سخت به انگلیسی حلزون داراى کفه هاى صدفى سخت یعنی چه

حلزون داراى کفه هاى صدفى سخت

hard clam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها