معنی و ترجمه کلمه حلقه درونى میوه به انگلیسی حلقه درونى میوه یعنی چه

حلقه درونى میوه

endocarp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها