معنی و ترجمه کلمه حلقه چند پرونده اى به انگلیسی حلقه چند پرونده اى یعنی چه

حلقه چند پرونده اى

multifile reel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها