معنی و ترجمه کلمه حلول روح متوفى در بدن انسان یا جانور دیگرى به انگلیسی حلول روح متوفى در بدن انسان یا جانور دیگرى یعنی چه

حلول روح متوفى در بدن انسان یا جانور دیگرى

metempsychosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها