معنی و ترجمه کلمه حلول روح مرده در بدن موجود زنده دیگرى به انگلیسی حلول روح مرده در بدن موجود زنده دیگرى یعنی چه

حلول روح مرده در بدن موجود زنده دیگرى

transmigration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها