معنی و ترجمه کلمه حل شدنى به انگلیسی حل شدنى یعنی چه

حل شدنى

dissoluble
dissolvable
soluble
solvable
solvency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها