معنی و ترجمه کلمه حل مواد معطر در محلولى مرکب از اسید استیک و الکل و آب به انگلیسی حل مواد معطر در محلولى مرکب از اسید استیک و الکل و آب یعنی چه

حل مواد معطر در محلولى مرکب از اسید استیک و الکل و آب

acetum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها