معنی و ترجمه کلمه حمام آفتاب گرفتن به انگلیسی حمام آفتاب گرفتن یعنی چه

حمام آفتاب گرفتن

bask
sunbathe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها