معنی و ترجمه کلمه حمام فرنگى به انگلیسی حمام فرنگى یعنی چه

حمام فرنگى

bath
tub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها