معنی و ترجمه کلمه حمام نگرفته به انگلیسی حمام نگرفته یعنی چه

حمام نگرفته

unwashed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها