معنی و ترجمه کلمه حمام گرم که موجب عرق زیاد گردد به انگلیسی حمام گرم که موجب عرق زیاد گردد یعنی چه

حمام گرم که موجب عرق زیاد گردد

sudatorium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها