معنی و ترجمه کلمه حمایت از قدرت مرکزى به انگلیسی حمایت از قدرت مرکزى یعنی چه

حمایت از قدرت مرکزى

statolatry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها