معنی و ترجمه کلمه حمایل ابریشمى و امثال آن به انگلیسی حمایل ابریشمى و امثال آن یعنی چه

حمایل ابریشمى و امثال آن

scarf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها