معنی و ترجمه کلمه حمله آور به انگلیسی حمله آور یعنی چه

حمله آور

hysterogenic
hysteroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها