معنی و ترجمه کلمه حمله تشنجى به انگلیسی حمله تشنجى یعنی چه

حمله تشنجى

hysterogenic
hysteroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها