معنی و ترجمه کلمه حمله رعد آسا کردن به انگلیسی حمله رعد آسا کردن یعنی چه

حمله رعد آسا کردن

blitz
blitzkrieg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها