معنی و ترجمه کلمه حمله رعد آسا به انگلیسی حمله رعد آسا یعنی چه

حمله رعد آسا

blitz
blitzkrieg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها