معنی و ترجمه کلمه حمله عصبى به انگلیسی حمله عصبى یعنی چه

حمله عصبى

hysteria
willies

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها