معنی و ترجمه کلمه حمله ناگهانى مرض به انگلیسی حمله ناگهانى مرض یعنی چه

حمله ناگهانى مرض

paroxysm
seizure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها