معنی و ترجمه کلمه حمله ناگهانى به انگلیسی حمله ناگهانى یعنی چه

حمله ناگهانى

kink
lunge
raid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها