معنی و ترجمه کلمه حمله پادگان محاصره شده بمحاصره کنندگان به انگلیسی حمله پادگان محاصره شده بمحاصره کنندگان یعنی چه

حمله پادگان محاصره شده بمحاصره کنندگان

sortie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها