معنی و ترجمه کلمه حمله یا اعتراض به اشخاص به انگلیسی حمله یا اعتراض به اشخاص یعنی چه

حمله یا اعتراض به اشخاص

adhominem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها