معنی و ترجمه کلمه حمله به انگلیسی حمله یعنی چه

حمله

access
aggression
assault
attack
charge
epilepsy
foray
hysteria
inroad
offence
offense
offensive
onrush
onset
onslaught
rush
sally
spell
stound
venue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها