معنی و ترجمه کلمه حنجره شناسى به انگلیسی حنجره شناسى یعنی چه

حنجره شناسى

laryngology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها