معنی و ترجمه کلمه حنظل به انگلیسی حنظل یعنی چه

حنظل

colocynth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها