معنی و ترجمه کلمه حوادث ناگهانى و غیر قابل پیش بینى طبیعى به انگلیسی حوادث ناگهانى و غیر قابل پیش بینى طبیعى یعنی چه

حوادث ناگهانى و غیر قابل پیش بینى طبیعى

act of God

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها