معنی و ترجمه کلمه حورى دریایى به انگلیسی حورى دریایى یعنی چه

حورى دریایى

daphne
mermaid
nix
oceanid
siren
sirenic
thetis
water nymph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها