معنی و ترجمه کلمه حوزه انتخاباتى تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده به انگلیسی حوزه انتخاباتى تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده یعنی چه

حوزه انتخاباتى تحت نفوذ یک نفر یا یک خانواده

pocket borough

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها